Język luksemburski

Język luksemburski

Język luksemburski reprezentuje zachodnią grupę języków germańskich. Bezpośrednio wywodzi się on z frankońskiej wersji języka niemieckiego. Aktualnie oblicza się, że na świecie posługuje się nim mniej niż czterysta tysięcy osób. Usłyszeć można go w Niemczech, Belgii, Francji i USA oraz oczywiście na terenie Luksemburga, gdzie od roku 1984 pełni funkcję języka urzędowego.

Dawniej uważany był za część języka niemieckiego, ale ostatecznie został uznany za odrębny język. W Luksemburgu obowiązują jeszcze dwa dodatkowe języki urzędowe – niemiecki oraz francuski. Sam luksemburski jest używany zwykle w mowie potocznej do prowadzenia rozmów prywatnych – chociaż znajduje swoje miejsce także w czasie debat parlamentarnych, które również prowadzone są po luksembursku. Istnieje kilka stacji telewizyjnych nadających audycje i programy właśnie w języku luksemburskim, a w Moskwie istnieje nawet katedra uniwersytecka wykładająca filologię luksemburską.

Mimo tak dobrego traktowania nie został uznany za język oficjalny na terenie wspólnoty Europejskiej mimo, że sam Luksemburg jest jej członkiem. Do zapisu języka luksemburskiego używa się na alfabetu opartego na alfabecie łacińskim. Ciekawostką jest to, że w tym języki litery „c”, „q”, „x” i „y” pojawiają się jedynie w przypadku korzystania ze słów pochodzenia obcego – w samym języku luksemburskim nie mają zastosowania. Jak większość języków germańskich wykazuje on duże podobieństwo do angielskiego, francuskiego i niemieckiego, z których też posiada wiele zapożyczeń.

.