Język irlandzki (iryjski)

Większość ludzi uważa, że mieszkańcy Irlandii posługują się jedynie językiem angielskim. Owszem – angielski jest powszechnie używany na terenie Irlandii, ale obok niego funkcjonuje też drugi język urzędowy – irlandzki. Jest to język pochodzenia celtyckiego – dokładnie wywodzi się on z goidelskiej grupy języków celtyckich. Nie jest to język szeroko rozpowszechniony.

Przyjmuje się, że podstawową znajomością języka irlandzkiego mogą pochwalić się niecałe dwa miliony osób, podczas gdy na co dzień używa go niespełna sto pięćdziesiąt tysięcy. Język irlandzki zapisywany jest przy użyciu alfabetu łacińskiego – jeszcze niedawno używany był do tego dość specyficzny alfabet irlandzki. Oparty był również na alfabecie łacińskim, ale cechował się bardzo charakterystycznym krojem czcionek. Obecnie nie jest już używany oficjalnie i występuje jedynie jako forma dekoracyjna.

Średniowieczna Irlandia używała także pisma ogamicznego, którego najstarsze zabytki piśmiennicze oblicza się na okres V wieku naszej ery. Bezpośrednim przodkiem języka irlandzkiego jest staroirlandzki, z którego wywodzi się także język szkocki oraz gaelicki. Zanikanie języka irlandzkiego na rzecz angielskiego w ostatnich latach zaczęło niepokoić mieszkańców i polityków Irlandzkich – wieloletnie zaniedbania w dziedzinie czystości językowych sprawiły, że aktualnie na tym terenie prowadzi się szeroko zakrojoną próbę przywrócenia tradycyjnego języka irlandzkiego do łask. Aktualnie znajomość tego języka jest niezbędna na przykład do wstąpienia do policji.

.