Język esperanto

Język esperanto

Niezwykle ciekawy język zaliczający się do pomocniczych języków sztucznych. Jego nazwa pochodzi od pseudonimu literackiego „Dr. Esperanto” pod którym ukrył swoje prawdziwe nazwisko Ludwik Zamenhof – Żyd polskiego pochodzenia, który był twórcą i wynalazcą tego języka. Jego celem było stworzenie języka, który będzie uniwersalny i łatwy do nauki. Miał być to język do międzynarodowej komunikacji lecz bez zastępowania języków narodowych. Esperanto nie stało się niestety powszechnym sposobem na komunikację międzynarodową – aktualnie liczba osób znająca ten język szacowana jest na maksymalnie dwa miliony osób. Zdecydowana większość słownictwa esperanto została zapożyczona z języków zachodnioeuropejskich, chociaż nie sposób nie zauważyć w nim także wielkich sympatii dla mowy słowiańskiej – widać to głównie po morfologii i syntaktyce esperanto.

Mimo niewielkiej rzeszy esperantystów – nadal jest to najbardziej rozpowszechniony język międzynarodowy na świecie. Ciekawostką może być to, że można otrzymać oficjalny certyfikat językowy potwierdzający znajomość esperanto – w Polsce wydać może go chociażby Uniwersytet Jagielloński. 2 sierpnia 1959 roku odprawiona została w Warszawie pierwsza msza święta w esperanto. Odbywający się wtedy w stolicy Światowy Kongres Esperanto był idealną okazją do przetłumaczenia śpiewów i liturgii na ten język. Z tą inicjatywą wyszła bezpośrednio Polska Rada Ekumeniczna. Audycji religijnych i transmisji w esperanto można do dzisiaj posłuchać dzięki Radiu Watykańskiemu..